DESIGN SERVICE

Som professionell formtillverkare vet vi exakt hur designen påverkar det kommande konstruktionsarbetet av formarna och formningen under produktionen. Den smarta designen skulle i hög grad minska tiden och kostnaderna för formkonstruktionen och göra formningen enklare och effektivare. MOLDIE är inte bara en professionell formtillverkare utan också en mycket smart designer. Vi hjälper våra kunder med design och optimering av delar och formar.

Process av formdesign

· Produktanalys:

När vi får del 2D/3D-ritningar från våra kunder kommer våra ingenjörer att analysera strukturen på delarna för att få en första uppfattning om formstrukturen. Detta görs vanligtvis med DFM.

· DFM och Moldflow Analysis:

Innan formkonstruktionen gör vi detaljerad DFM- och Moldflow-analys för att definiera delningslinjen, skjutreglagen, lyftare, ejektorer, dragvinklar, insprutningsgrindar, löpare och annan information relaterad till formdesignen. Vi diskuterade med våra kunder i denna fas för att kontrollera om delen behövde någon optimering för genomförbarhet och för att nå en överenskommelse om hur formen ska utformas.

· Formdesign:

Efter att DFM har bekräftats startar vi formdesignen enligt DFM och kundens formspecifikation. I allmänhet tar det en till två arbetsdagar att slutföra formkonstruktionen, och formkonstruktionen måste godkännas av våra kunders formkonstruktionsarbete.

Scrolla till toppen