DESIGNOVÝ SERVIS

Jako profesionální výrobce forem přesně víme, jak design ovlivňuje nadcházející stavební práce forem a formování během výroby. Chytrý design by výrazně zkrátil čas a náklady na konstrukci formy a zjednodušil a zefektivnil formování. MOLDIE není jen profesionální výrobce forem, ale také velmi chytrý designér. Pomáháme našim zákazníkům s návrhem a optimalizací dílů a forem.

Proces navrhování forem

· Analýza produktu

Jakmile obdržíme 2D/3D výkresy dílu od našich zákazníků, naši inženýři zanalyzují strukturu dílů, aby měli prvotní představu o struktuře formy. To se obvykle provádí pomocí DFM.

· Analýza DFM a Moldflow

Před návrhem formy provádíme podrobnou analýzu DFM a Moldflow, abychom definovali dělicí čáru, jezdce, zvedáky, vyhazovače, úhly úkosu, vstřikovací vtoky, žlaby a další informace související s konstrukcí formy. V této fázi jsme diskutovali s našimi zákazníky, abychom zkontrolovali, zda díl potřebuje nějakou optimalizaci z hlediska proveditelnosti, a abychom dosáhli dohody o tom, jak bude forma navržena.

· Design formy

Po potvrzení DFM zahájíme návrh formy podle DFM a specifikace formy zákazníka. Dokončení návrhu formy obvykle trvá jeden až dva pracovní dny a návrh formy musí být schválen našimi zákaznickými stavebními pracemi.

Přejděte na začátek