УСЛУГА МОНТАЖ

Услугата сглобяване е уникалната и изгодна услуга на MOLDIE, която помага на нашите клиенти да спестят разходи и време за своите проекти. От проектирането на всеки компонент за сглобяване до производството, от сглобяването на всеки компонент до окончателното опаковане, MOLDIE може да предостави услуга на едно гише. Ние също така имаме силна верига за доставки на компоненти за сглобяване, които не можем да произвеждаме.

ПРОУЧВАНИ СЛУЧАИ

Вижте нашите успешни случаи, за да имате общ преглед на това как предоставяме обслужване на едно гише за нашите клиенти.

СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАНЕ АРМОР

Ние си сътрудничим с Armor от 2014 г. Помагаме на нашите клиенти при проектирането и производството на основните компоненти за монтаж (пластмасови части, части за леене под налягане, алуминиеви профили и външна опаковка) и снабдяването на други компоненти. Armor получава продукти, които са готови за продажба.

ПРОЦЕС НА МОНТАЖ

СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАНЕ АРМОР, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ MOLDIE

УСТРОЙСТВО ЗА ФИТНЕС ОТКАТ

Друг проект, с който си сътрудничим от много години, е фитнес уредът на Recoil.

ОПАКОВКА

Превъртете до горе