ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА УСЛУГА

Освен основните услуги, MOLDIE предоставя и други производствени услуги за щамповане на части и механични части. Имаме силни вериги за доставки, за да отговорим на вашите нужди. Всички вътрешни и външни възможности, с които разполагаме, ни позволяват да бъдем конкурентен доставчик на услуги на едно гише.

Образци на щамповани части и механични части

Образци на щамповани части и механични части

Превъртете до горе