ANNAN PRODUKTIONSTJÄNST

Förutom kärntjänsterna tillhandahåller MOLDIE även andra produktionstjänster för stämpling av delar och mekaniska delar. Vi har starka leveranskedjor för att möta dina behov. Alla interna och externa möjligheter vi har gör att vi kan vara en konkurrenskraftig one-stop-tjänsteleverantör.

Prover på stämplingsdelar och mekaniska delar

Prover på stämplingsdelar och mekaniska delar

Scrolla till toppen